1. Cam kết của Chúng tôi đối với việc Bảo vệ Quyền riêng tư của Bạn

Tại  Sri Lanka Golf Union

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và dữ liệu của bạn. Để đảm bảo rằng bạn có thể đưa ra các quyết định có căn cứ và cảm thấy an tâm về việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân (như được định nghĩa dưới đây) cho chúng tôi khi sử dụng trang web, dịch vụ di động và các dịch vụ khác, chúng tôi đưa ra thông báo này, trình bày các thông lệ của chúng tôi và các lựa chọn mà bạn quan tâm về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

  1. Dữ liệu Cá nhân được Chúng tôi Thu thập

SLGU có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin trong một số phần của trang web, các dịch vụ di động và các kênh khác của chúng tôi mà có thể được sử dụng để xác minh danh tính của bạn (“Dữ liệu Cá nhân”), bao gồm nhưng không giới hạn:

Các thông tin cá nhân của bạn như tên, giới tính, ngày sinh, hộ chiếu hoặc những thông tin và số nhận dạng cá nhân khác về tình trạng đăng ký của bạn với bất kỳ công ty con, công ty liên kết và/hoặc cộng sự kinh doanh của chúng tôi;

Thông tin liên lạc của bạn như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số fax;

Thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và thông tin thanh toán của bạn, bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn;

Thông tin về doanh nghiệp của bạn như tên công ty, tên hoạt động kinh doanh và thông tin liên lạc có liên quan;

Thông tin chi tiết về chuyến đi của bạn như thông tin chuyến bay, thông tin cá nhân của người đồng hành, thông tin liên lạc tại điểm đến, sở thích ăn uống và chỗ ngồi, sở thích về khách sạn và chuyến bay, cùng các thông tin khác liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của du khách;

Các câu trả lời của bạn trong các cuộc thi và khảo sát thị trường do chúng tôi thực hiện hoặc được thực hiện thay mặt chúng tôi.

Một số Dữ liệu Cá nhân (đặc biệt có liên quan đến thông tin cá nhân và thông tin liên lạc của bạn) là bắt buộc đối với các dịch vụ cụ thể và nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu của từng dịch vụ cụ thể, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn dịch vụ đầy đủ.

 

  1. Mục đích Thu thập và Sử dụng các Dữ liệu Cá nhân

www.slgu.org có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho một hoặc nhiều mục đích sau:

Để xử lý và quản lý việc đặt chỗ và/hoặc dịch vụ đi lại của bạn với chúng tôi hoặc thông qua chúng tôi;

Để xử lý và quản lý việc đặt chỗ và/hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa hoặc vận tải của bạn với chúng tôi;

Để bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến có sẵn tại bất kỳ trang web nào của chúng tôi và/hoặc thông qua các kênh viễn thông khác;

Để cung cấp cho bạn bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào của chúng tôi hoặc bạn có thể yêu cầu từ chúng tôi tùy từng thời điểm bao gồm cả thông báo tin nhắn văn bản (SMS);

Cho các mục đích quản lý tiếp thị, quảng cáo và quan hệ khách hàng, chẳng hạn như gửi bạn thông tin cập nhật về các ưu đãi và các chương trình khuyến mãi mới nhất liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (vui lòng xem Phần 10 – “Thông báo về Tiếp thị Trực tiếp” để biết chi tiết) và tiến hành nghiên cứu thị trường;

Cho các mục đích nhận dạng và xác minh liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào có thể được cung cấp cho bạn;

Để liên hệ trả lời các câu hỏi của bạn;

Cho khách hàng thường xuyên và chương trình tích lũy số dặm của chúng tôi;

Để quản lý các cuộc thi và chương trình rút thăm trúng thưởng do chúng tôi thực hiện hoặc được thực hiện thay mặt chúng tôi;

Để thông báo cho một bên thứ ba tuân thủ bất kỳ điều luật, yêu cầu pháp lý, sắc lệnh, chỉ thị hoặc yêu cầu nào từ tòa án, nhà chức trách hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền, có thể là trong hoặc ngoài Hồng Kông;

Để thuận tiện cho việc thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi hoặc các công ty con, công ty liên kết và/hoặc cộng sự kinh doanh của chúng tôi cung cấp, bao gồm cả việc xác minh thông tin thẻ tín dụng với bên thứ ba và sử dụng các Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp để tiến hành quy trình đối chiếu với cơ sở dữ liệu về các giao dịch lừa đảo đã biết (do chúng tôi hoặc bên thứ ba lưu trữ).

Để tăng cường an ninh, bao gồm vấn đề liên quan đến việc xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng để bảo vệ chống lại rủi ro gian lận, bao gồm việc tiến hành quy trình đối chiếu với cơ sở dữ liệu về các giao dịch lừa đảo đã biết (do chúng tôi hoặc bên thứ ba lưu trữ).

Để cung cấp các dịch vụ liên quan đến sân bay và du lịch khác, như bán hàng miễn thuế và các sản phẩm du lịch trọn gói.

Để xử lý mọi yêu cầu bồi thường về hành lý hoặc tổn thất.

Để các công ty con, công ty liên kết và/hoặc cộng sự kinh doanh sử dụng liên quan đến bất kỳ mục đích nào nêu trên và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác có liên quan đến du lịch và/hoặc dịch vụ có liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết mà các công ty và công ty liên kết đó có thể cung cấp cho bạn tùy từng thời điểm.